Болеро в екрю Черна дълга жилетка Жилетка за момче Жилетка графит
Бразилиани Бели и черни New 1 Боксер прашка Боксер

Запишете се за нашия информационен бюлетин!
Ще получавате инфо за нашите промоции, изгодни сделки и пр.

E-mail

Име

Запишете се

Условия за ползване

Условия за ползване
1. Използването на сайта Chorapogashtnici.com автоматично означава, че посетителят се съгласява и приема условията, изложени по-долу.
2. Chorapogashtnici.com си запазва правото да променя дизайна на уеб сайта и неговите елементи във всеки един момент, без да се задължава да уведомява за това своите потребители. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение и побликуване на сайта.
3. Монтичело ЕООД притежава правата върху целия уеб сайт Chorapogashtnici.com, снимков материал, съдържание, модели и всички негови елементи. При копиране или използване на елементи от уеб сайта без разрешение от наша страна, нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за авторско право и сродните му права.
4. Идеи, предложения и др. подобни, изпратени доброволно от наш потребител, стават автоматично наша собственост и не бихме дължали обезщетение или каквато и да е друга форма на компенсация за ползването им.
5. Характеристиките на продуктите в нашия уеб сайт (цвят, състав, материя, размери) са базирани на характеристики предоставени ни от производителите. Разлики в цветовата гама е възможна вследствие на различните настройки на мониторите и изобразяването върху Вашите екрани, а разминаване в информацията относно състав, материя и посочените приблизителни размерни таблици е възможно поради вариация на информацията от страна на доставчиците. В последния случай, следва да се тълкува като грешка при въвеждането на продукта, като разликата в процентното съдържание на материите би била от 1 до 5%.
6. При извършена покупка от Chorapogashtnici.com се задължаваме да доставим продукта или продуктите с куриерска фирма "Спиди" до клиента според данните предоставени от клиента – име, мобилен номер и адрес за доставка, като данните предоставени от клиента не се предоставят на трети лица. Извършена покупка задължава клиента да заплати крайната цена на поръчката по един от следните начини:
- при доставка, на куриера с пощенски паричен превод;
- предварително, в случаи на плащане по банков път;
-чрез Paypal.

Монтичело ЕООД си запазва правото да определя начина на плащане само авансово или клиента да избира между авансово или при доставката на куриера, като се задължава това да бъде описано на Chorapogashtnici.com, описано при съставянето на поръчка в стъпката избор на доставка.
7. Върнати от клиента пратки, с наложен платеж / пощенски паричен превод, не се приемат.
8. Всеки, който желае да деактивира своя профил във Chorapogashtnici.com, може да го направи, като изпрати имейл на dmundrova AT atondd-bg.com с това свое искане. В рамките на два работни дни от получаването на имейла в нашата система, същият ще получи отговор - потвърдителен имейл за деактивацията.
9. За въпроси, неуредени в тази част, се прилага българското законодателство.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ МАГАЗИН Chorapogashtnici.com
І. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия (ОУ) за продажба регулират отношенията между: “Монтичело” ЕООД с Булстат BG202881518, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, 8800, ул. Антон Иванов 8-58, представлявано от Управител Десислава Мундрова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК (ПРОДАВАЧ), от една страна и от друга страна клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронен магазин Chorapogashtnici.com, наричан по-долу “МАГАЗИН”.
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП):
1. Наименование на Доставчика: Монтичело ЕООД;
2. Седалище и адрес на управление: : гр. Сливен, 8800, ул. Антон Иванов 8-58,;
3. Адрес за упражняване на дейността: : гр. Сливен, 8800, Стоково тържище БОЛЯРКА склад №14;
4. Данни за кореспонденция: : гр. Сливен, 8800, ул. Антон Иванов 8-58;
Тел/факс:044 66 75 72;
5. Вписване в търговски регистър при Агенция по вписванията: BG202881518;
6. Монтичело ЕООД е вписана в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" с идентификационен № 397158/ 19.02.2013г.;
7. Надзорни органи:
o • Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg;
o • Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24 (02) 980 25 24 факс: (02) 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg;
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG 202881518.
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАГАЗИН
Чл. 3. МАГАЗИН по смисъла на настоящия договор e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://chorapogashtnici.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с МАГАЗИН, съгласно поддържаните от МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки предлагани от МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез интерфейса на страницата на МАГАЗИН в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5.
1. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://chorapogashtnici.com или друго средство за комуникация от разстояние.
2. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
3. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на МАГАЗИН в Интернет. Цената е обявена в лева, с включен ДДС, за 1 бр. Продукт. Където има промоциионални условия за покупка на повече от 1 бр. продукт, това ясно е отбелязано то интерфейса на МАГАЗИН.
4. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
5. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, като цената е видима при оформяне на поръчката в крайната стъпка и видима постоянно на следната страница http://chorapogashtnici.com/Доставка-чорапогащници.
Чл. 6.
1. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп достъпна само за него.
IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7.
1. За да използва МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които електронният магазин изисква регистрация.
2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
3. С попълване на данните си и натискане на отметка на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
4. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. След получаване на потвърждението по електроннта поща се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
5. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
Чл. 8.
1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
2. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
3. Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
4. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
5. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.
V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9.
1. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
2. Договорът се сключва на български език.
3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, постоянно достъпни тук .
4. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
5. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
7. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
9. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка/кошница;
4. Предоставяне на данни като град, и актуален адрес за извършване на доставката;
5. Избор на начин и метод за плащане на цената.
6. Потвърждение на поръчката;
VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 12.
1. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
2. Цената на стоките са с включени всички данъци, определени от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
3. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
o - В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
o - При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика. Заплащането се извършва в брой на куриера /чрез пощенски паричен превод/, доставящ заявените продукти, с изключение на посочените по-долу случаи, при които се изисква авансово заплащане на част от или цялата стойност на поръчките, а именно:
1. при поръчки от ползватели, които при предходна/и поръчки не са потърсили и/или са отказали получаването на същите след посещение при тях от страна на нашия куриер, в който случай се изисква авансово заплащане на цялата стойност платима в срок от 24 часа след получаване на потвърждението за направена поръчка на електронната поща, от която е направена поръчката. Плащането се счита за извършено в деня на заверяване на банковата сметка на доставчика.
2. при поръчки, на които е избран от ПОЛЗВАТЕЛЯ начин за плащане с кредитна или дебитна карта, както и за плащане чрез системата на PayPal.
3. Когато Доставчика е определил еднозначин  начин на плащане само авансово.
5. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
6. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
7. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 13.
Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема пълно авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
Чл. 14.
1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
o - за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
o - за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
o - за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни, козметични продукти, бельо и чорапогащници, във връзка с хигиената;
o - за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
o - за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
3. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
4. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за получавене и за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика, в писмен вид на елекронната поща посочена в ОУ.
5. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 15.
1. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка група стоки поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
2. В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
3. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

Чл. 16.
1. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
2. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17.
1. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
2. Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 10 работни дни.
Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19.
1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес http://chorapogashtnici.com
Чл. 20.
1. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
2. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на този адрес.
IX. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ
чл. 21.
1. С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло., и декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
1. името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Монтичело ЕООД;
2. всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от “Монтичело ЕООД;
3. цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;
4. начина на плащане и другите условия на предоставяне на услугите;
5. правото на потребителя да се откаже от услугите;
6. периода, за който цената на услугите е в сила;
7. условията за ползване на услугите;
8. условията и срока на гаранцията;
9. информация за контакт с Монтичело ЕООД, включително по телефон и електронна поща;
10. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
11. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
2. Ползвателят дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и с условията на плащания за доставката на продуктите.
3. Ползвателят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени в тях.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 22. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
• 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• 3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
• 4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• 5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• 6. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
• 7. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 25. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 26. Настоящите общи условия влизат в сила за всички потребители на http://chorapogashtnici.com  от 6.03.2015г.

XII.ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.1.При поръчка в сайта www.chorapogashtnici.com   потребителят декларира, че предоставя доброволно свои лични данни като име, адрес, телефонен номер и email. Предоставянето на тези данни покрива минималните изисквания за сключване на договор за покупка на стока, изпълнение на доставката на стоката и реализиране на правата на страните по договора. Поради това приемането на предложение за покупка на стока се допуска само след изрично и предварително дадено съгласие за предоставяне на посочените лични данни.

6.2.С предоставяне на личните данни по предходната точка потребителят се съгласява да получава по email потвърждение на поръчка и информация за изпращане на поръчка по куриер. Личните данни на потребителя ще се използват единствено за целите на администрация на конкретна поръчка.

6.3.При дадено съгласие за получаване на рекламни съобщения потребителят се съгласява да получава по email текущи промоции, търговски предложения, новини, организиране на кампании с маркетингова цел.

6.4.Личните данни на потребителя, с оглед на това, че са предоставени доброволно, ще се използват само във връзка с покупката на стока чрез сайта и за целта, за която е дадено съгласие /рекламни съобщения/

6.5.Личните данни на потребителя ще се съхраняват при спазване на всички изисквания за сигурност и поверителност. Достъп до тези данни ще имат само оторизирани лица. Достъпът до данните ще бъде контролиран като се гарантира неговата проследимост .

6.6.Личните данни на потребителя се съхраняват за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години. След изтичането на този срок личнитеданни на потребителя се унищожават.

6.7.Личните данни на потребителя до датата на унищожаването не се предоставят на трети лица без предварително съгласие на потребителя, освен ако това се изисква от нормативен акт или при законно разпореждане на орган на публична власт .

6.8.www.chorapogashtnici.com няма право и гарантира, че няма да предоставя вашите лични данни на трети страни, освен когато това се налага за изпълнение на нормативен акт или законно разпореждане на орган на публична власт нито да търгува с тях. Служителите на www.chorapogashtnici.com гарантират и са длъжни да опазват поверителността на личните данни на потребителя.

6.9.По писмено искане на потребителя, личните му данни могат да бъдат унищожени преди изтичането на срока за съхранение, ако нормативен акт допускаунищожаване преди срока и унищожаването не преследва неправомерна цел.

Chorapogashtnici.com © 2024